ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PLK-10672

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 9,231,000 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 0 งาน 30 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2561 17:30:50 น.

รหัส : LA-PLK-9276

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 70 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 14:57:21 น.

รหัส : LA-PLK-9275

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 4,000 บาท

พื้นที่ 11 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 14:51:46 น.

รหัส : HO-PLK-9273

บ้านเดี่ยว

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 37 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 14:45:40 น.

รหัส : LA-PLK-9269

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2561 14:40:08 น.

รหัส : LA-PLK-8411

ที่ดิน

บางกระทุ่ม , พิษณุโลก

ราคา 130,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 60 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 11:19:04 น.

รหัส : LA-PLK-8409

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 20 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 11:13:23 น.

รหัส : LA-PLK-8407

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 539 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 11:07:38 น.

รหัส : LA-PLK-8405

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 11:02:15 น.

รหัส : LA-PLK-8403

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 7 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2561 10:56:32 น.

รหัส : LA-PLK-8032

ที่ดิน

บางกระทุ่ม , พิษณุโลก

ราคา 130,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 60 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 4 ต.ค. 2561 09:30:55 น.

รหัส : LA-PLK-8030

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 20 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 4 ต.ค. 2561 09:25:19 น.

รหัส : LA-PLK-7759

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 3 ต.ค. 2561 10:18:07 น.

รหัส : LA-PLK-7754

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 226 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 3 ต.ค. 2561 10:12:30 น.

รหัส : LA-PLK-7159

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 27 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 15:24:34 น.

รหัส : LA-PLK-7156

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 45 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 15:17:48 น.

รหัส : LA-PLK-7153

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 68 ไร่ 1 งาน 14 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 15:10:36 น.

รหัส : LA-PLK-7148

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 200 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 15:04:09 น.

รหัส : LA-PLK-7145

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 14:57:42 น.

รหัส : LA-PLK-7095

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,500 บาท

พื้นที่ 5 ไร่ 0 งาน 0 ตร.วา

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 11:26:02 น.

1 2 3 4 5
.